Attentokid _ اتنتوکید

این فراورده ترکیبي از مواد طبیعي است. از جمله مواد تشکیل دهنده موجود در این شربت، عصاره گیاه رودیولا ، اینوزیتول، اکسید منیزیم و سولفات روی است.

توضیحات درباره ی Attentokid _ اتنتوکید

Attentokid _ اتنتوکید

Attentokid _ اتنتوکید

داروهای مکمل

داروهای مکمل

این فراورده ترکیبي از مواد طبیعي است. از جمله مواد تشکیل دهنده موجود در این شربت، عصاره گیاه رودیولا ، اینوزیتول، اکسید منیزیم و سولفات روی است.

عصاره گیاه رودیولا Roseroot (Rhodiola rosea)  در کشورهای اسکاندیناوی و اروپا به عنوان بخشي از طب سنتي غربي برای مقابله با خستگي، کاهش اثرات استرس، افزایش کارایي و عملکرد حافظه کاربرد دارد اینوزیتول یک نوع الکل قند است که بیشترین غلظت از این ماده به طور طبیعي در خوراکي هایي مثل طالبي، مرکبات، گندم، سویا، تخم مرغ و آجیل وجود دارد. اثربخشي مکمل اینوزیتول در بهبود و افزایش تمرکز، رفع علائم و مشكلات ناشي از استرس و اضطراب، بهبود وضعیت روحي-عاطفي در مطالعات علمي مختلف نشان داده شده است.

 منیزیم یکي از مواد معدني و از ریز مغذی مهم در بدن است که در بیش از ۳۰۰ فرآیند آنزیمي از جمله فرایندهای مرتبط با عملکرد بهینه مغز، تولید و انتقال نوروترانسمیترها نقش مهمي ایفا مي کند

 زینک یا همان روی یکي از کوفاکتورها و ریزمغذی های مهم در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکي از جمله سنتز DNA ، RNA و سنتز پروتئین است. روی همچنین در عملکردهای مختلف ذهني مانند عملکرد رفتاری و یادگیری نقش اساسي ایفا مي کند. این فراورده به دلیل حضور ترکیبات متنوع و کارا، باعث کمک به ارتقا و تکامل عملکرد مغزی، کاهش میزان استرس، حفظ آرامش، مقابله با نوسانات خلقي، افزایش تمرکز در کودکان سالم و کمک به بهبود مشكلات و علايم در کودکان مبتلا به اختلالات نقص توجه و بیش فعالي (ADHD) اختلالات کم توجهي (ADD) مي شود. این فراورده مي تواند در موارد زیر کمک کند:

 بهبود عملکرد مغز سالم کمک به بهبود تمرکز، ADD ،ADHD  و مشكلات یادگیری

چالش های رفتاری

 بهبود آرامش

 نوسانات خلقي

 بهینه سازی مشكلات ایجاد شده در سیستم ایمني بدن به دلیل استرس این فراورده یک شربت با طعم توت فرنگي است که برای کمک به بهبود عملکرد مغز ساخته شده است. این ترکیب حاوی ترکیب منحصر به فردی از ترکیبات طبیعي است که تمرکز را افزایش مي دهد و عملکرد کلي و رشد مغز را تقویت مي کند. این فراورده ترکیبي منحصر به فرد از مواد طبیعي است که کمک به بهبود تمرکز، عملکرد مغز و توجه کودک شما مي شود. با تاثیر بر چندین مسیر عصبي به طور همزمان، مي تواند به کودک شما در رسیدن به شرایط آرماني و کامل خود کمک کند . این شربت مي تواند در این موارد کمک کند: کمک به بهبود عملکرد مغز، تمرکز، ADD ،ADHD ، مشكلات یادگیری، افزایش آرامش و بهبود نوسانات خلقي. هر فردی که از خستگي ذهني، کاهش تمرکز یا مسائل رفتاری رنج مي برد مي تواند از این شربت بهره ببرد. این فراورده ایده آل برای دوران امتحانات، متعادل کردن فعالیت های خارج از خانه و یا کارهای مدرسه و یا کودکاني است که توجه و تمرکز آنها دشوار است. این شربت همچنین مي تواند به عنوان یک مکمل روزانه مورد استفاده قرار گیرد تا به شما یا فرزندتان در رسیدن به اوج عملکرد فکری و ذهني کمک کند . از این فرآورده مي توان همزمان با داروهای ضد افسردگي بجز دسته مهارکننده های مونوآمینو اکسیدازها، داروهای آرامش بخش، داروهای تثبیت کننده خلق استفاده کرد

کمک به بهبود تمرکز، ADD، ADHD و مشکلات یادگیری کمک به عملکرد مغز سالم کمک به چالش های رفتاری کمک به بهبود آرامش کمک به نوسانات خلقی کمک به بهینه سازی مشکلات ایجاد شده در سیستم ایمنی بدن به دلیل استرس

حساسیت شناخته شده به این فرآورده و مشتقات آن و یا هر یک از اجزاء موجود در فرمولاسیون

در صورت مصرف همزمان و یا طي 14 روز بعد از قطع داروهای ضد افسردگي از دسته مهارکننده مونوامینواکسیدازها

در کودکان کمتر از ۸ سال توصیه نمي شود مگر با تشخیص و صلاحدید پزشک معالج

در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده به خوبي تحمل مي شود، ناراحتي خفیف گوارشي از عوارض احتمالي این فرآورده است، لذا برای جلوگیری از ناراحتي گوارشي توصیه مي شود این فرآورده همراه غذا یا فوراً بعد از اتمام غذا مصرف شود.

 این فراورده فاقد اثرات تحریک کنندگي، خواب آوری و عوارض جدی است.

 در صورت بروز هر گونه عارضه جانبي در حین مصرف این فرآورده و یا مصرف بیش از دوز توصیه شده، مصرف این فراورده را قطع نموده و پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمایید.

افراد 8 تا 12 سال: 5 میلي لیتر دوبار در روز همراه غذا (ترجیحا همراه صبحانه و ناهار)

افراد بیش از 12 سال و کمتر از 18 سال: 10-7.5 میلي لیتر دوبار در روز همراه غذا (ترجیحا همراه صبحانه و ناهار)

 افراد 18 سال به بالا 10 میلي لیتر دوبار در روز همراه غذا (ترجیحاً همراه صبحانه و ناهار)

از مصرف این فرآورده، بیش از دوز توصیه شده خودداری شود.

در جای خشک و دور از نور، در دمای محيط (كمتر از 30 درجه سانتي گراد) و درون بسته بندی خود نگهداری شود

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.