Neoliva _ نئولیوا

این فرآورده حاوی مواد مغذی مورد نیاز در ساخت پیام رسانهای عصبي مي باشد، از طرفي این فرآورده به بهبود اکسیژن رساني در مغز کمک مي کند. این فرآورده با فرمول ویژه خود مي تواند در کمک بهبود علائم ناشي از ( اختلال کم توجهي – بیشفعالي ADHD) ، (اختلال کم توجهي ADD) ، ( اختلال طیف اوتیسم ASD,PDD) ،  (اختلال وسواس فكری- عمليOCD ) کمبود سروتونین ، کمبود دوپامین، الكلیسم و سوء مصرف مواد ، بي خوابي ، اضطراب ، افسردگي ، اختالالت قاعدگي و سندرم روده تحریک پذیر موثر باشد.

توضیحات درباره Neoliva _ نئولیوا

نئولیوا

Neoliva _ نئولیوا

داروهای مکمل

قرص جویدني

این فرآورده حاوی مواد مغذی مورد نیاز در ساخت پیام رسانهای عصبي مي باشد، از طرفي این فرآورده به بهبود اکسیژن رساني در مغز کمک مي کند. این فرآورده با فرمول ویژه خود مي تواند در کمک بهبود علائم ناشي از ( اختلال کم توجهي – بیشفعالي ADHD) ، (اختلال کم توجهي ADD) ، ( اختلال طیف اوتیسم ASD,PDD) ،  (اختلال وسواس فكری- عمليOCD ) کمبود سروتونین ، کمبود دوپامین، الكلیسم و سوء مصرف مواد ، بي خوابي ، اضطراب ، افسردگي ، اختالالت قاعدگي و سندرم روده تحریک پذیر موثر باشد.

 

 

 

 

  • کمک به بهبود اکسیژن رساني در مغز
  • کمک به بهبود علائم ناشي از اختلال کم توجهي – بیش فعالي (ADHD)
  • کمک به بهبود علائم ناشي از اختلال کم توجهي (ADD)
  • کمک به بهبود علائم ناشي از اختلال طیف اوتیسم
  • کمک به بهبود علائم ناشي از

 (PDD,ASD) • کمک به بهبود علائم ناشي از علائم وسواس فكری- عملي (OCD)

  • کمک به بهبود علائم ناشي از کمبود سروتونین
  • کمک به بهبود علائم ناشي از کمبود دوپامین
  • کمک به بهبود علائم ناشي از بي خوابي ، اضطراب ، افسردگي ، اختلالات قاعدگي و سندرم روده تحریک پذیر

 مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهي توصیه نمي شود مگر با صلاحديد و تشخیص پزشک

در صورت بروز عوارض جانبي شدید از مصرف فراورده خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید. این فراورده مكمل بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمي باشد.

حساسیت شناخته شده به این فرآورده و مشتقات آن و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون.

 در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبي گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هر گونه عارضه جانبي در حین مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید

بزرگسالان:  دوز معمول روزانه: هر شب 2 قرص جویدني، یک ساعت قبل از خواب همراه با مقدار کافي آب میل شود.

 برای افزایش اثربخشي، میزان مصرف را مي توان به 2 قرص جویدني صبح ها و 2 قرص جویدني یک ساعت قبل از خواب افزایش داد

کودکان:  هر شب یک قرص جویدني ، یک ساعت قبل از خواب همراه با مقدار کافي آب میل شود . برای افزایش اثربخشي، میزان مصرف را مي توان به 1 قرص جویدني صبح ها و 1 قرص جویدني یک ساعت قبل از خواب افزایش داد

در جای خشک و دور از نور و در دمای محیط (کمتر از 30 درجه سانتی­گراد) نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از مصرف فرآورده تاریخ گذشته و یا فراورده در بسته بندی آسیب دیده خودداری نمایید.

 از مصرف فرآورده تاريخ گذشته خودداری نمايید.